Musik inom vård

Allteftersom musik och dess inverkan på humör och hälsa studeras så har man börjat använda

musik inom vård mer och mer runtom i världen. Man sätter på musik innan, under och efter operationer då detta både lugnar patienter och skyndar på tillfrisknandet, och inom äldrevården har musik mycket positiva effekter, både i smärtreducerande och avslappande syften.

Enligt American Psychological Association så har man nu upptäckt att även bebisar som fötts för tidigt får en mycket positivare och hälsosammare start i livet om de omges av musik under sin vård. Genom att låta dem lyssna på lugnande sång och musik i stället för att höra alla apparater som piper och pumpar, har man konstaterat att de små livens puls sänks och gör dem mer avkopplade vilket ger dem en bättre miljö att vistas i.

Men det är inte bara de riktigt unga och gamla som får fördelar av att lyssna på musik under omvårdnaden. Inom psykologin har man länge använt sig av olika former av musikterapi för att kommunicera med och behandla med människor som lider av psykisk ohälsa, men nu har man även börjat föra det inom vanlig läkarvård. Det visar sig att musik får den mänskliga kroppen att producera mer immunoglobulin A – den antikropp i vårt immunsystem som attackerar virus och till och med cancerceller. Detta gör att musiken i sig fungerar som en slags medicin, som kan komplettera traditionella medicinering på ett mycket effektivt sätt.

Eftersom musik består av vibrerande ljudvågor har forskare också konstaterat att det stimulerar det centrala nervsystemet på ett positivt vis. Patienter som lider av nervsjukdomar som fibromyalgi och Parkinsons får många symptom lindrade då de lyssnar på musik, och man har även uppnått positiva resultat hos människor med Alzheimer.