Ska man plugga med musik?

Många ungdomar gillar att läsa och plugga med musik på högsta volymen och det är fler än en förälder som sagt åt dem att stänga av när det är dags att studera. Frågan är dock huruvida det påverkar en människa positivt eller negativt att plugga med musik då forskarvärlden inte är helt överens i denna fråga.

I tidningen Metro får vi läsa en intervju med Lena Boström, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet, där hon förklarar att det inte alltid är så enkelt att svara ett rakt ja eller blankt nej på frågan. Det finns till exempel något som kallas för ”Mozarteffekten”, där studenter har visat bättre resultat då de lyssnat på Mozart under sina studier samtidigt som det finns människor som inte kan läsa om det inte är helt tyst.

Skall man tala i siffror brukar man säga att ungefär 40% faktiskt klarar studierna bättre till tonerna av favoritmusiken medan 20% inte fixar det alls. Det finns också ungefär 40% som det inte spelar någon roll för. Sanningen ligger därför mittemellan och är mycket individuell. Det finns alltså inget rätt eller fel utan är snarare en fråga man måste ställa sig själv.